OFERTA DE TREBALL UMC
CURS 2018/2019 Especialitat: Percussió

L’objectiu d’esta oferta de treball és la contractació de personal laboral temporal a temps parcial, per al curs 2018-2019, d’una vacant de mestre de percussió per a nivells inicials-elementals en l’Escola d’educands de la Unió Musical Casinense de Casinos.

El contracte laboral començarà en setembre de 2018 i acabarà en juny de 2019.

  • Requisits de les persones interessades:
  1. Tenir complits els 16 anys i no excedir, en el seu cas, l’edat màxima de la jubilació forçada.
  2. No sofrir enfermetat que puga impedir l’acompliment del lloc i l’exercici de les corresponents tasques.
  3. Estar en possessió del títol de professor de Grau Mitjà (com a mínim) de l’especialitat esmentada.

 

  •  Instàncies:

Les persones interessades presentaran les instàncies dirigides a la Junta Directiva d’esta societat, mitjançant un correu electrònic a la dirección uniomusicaldecasinos@hotmail.com o també a la bústia del Auditori, situat al carrer Las Balsas nº 31 (46171 Casinos), fins al 31 d’Agost de 2018.

Junt amb la instancia hauran d’adjuntar:

-Fotocòpia del DNI

-Fotocòpia de la titulació exigida.

-Curriculum Vitae.

 

 

 

 

 

Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30